Přeskočit na obsah
Prodej pro odběr, ušetříte až 80 %
Prodej pro odběr, ušetříte až 80 %

Terms & amp; podmínky

Diese Website wird von sogeshome.de betrieben. Auf der gesamten Website beziehen sich die Begriffe „wir“, „uns“ und „unser“ auf sogeshome.de. sogeshome.de bietet diese Website einschließlich aller Informationen, Tools und Dienste, die Ihnen als Benutzer auf dieser Website zur Verfügung stehen, unter der Bedingung, dass Sie alle hier aufgeführten Bedingungen, Richtlinien und Hinweise akzeptieren.

Indem Sie unsere Website besuchen und/oder etwas von uns kaufen, nehmen Sie an unserem „Service“ teil und stimmen zu, an die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Nutzungsbedingungen“, „Bedingungen“) gebunden zu sein, einschließlich dieser zusätzlichen Bedingungen und Richtlinien, auf die hier verwiesen wird und/oder die per Hyperlink verfügbar sind. Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Benutzer der Website, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Benutzer, die Browser, Verkäufer, Kunden, Händler und/oder Beitragende von Inhalten sind.

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie auf unsere Website zugreifen oder sie nutzen. Durch den Zugriff auf oder die Nutzung eines Teils der Website stimmen Sie zu, an diese Nutzungsbedingungen gebunden zu sein. Wenn Sie nicht allen Bedingungen dieser Vereinbarung zustimmen, dürfen Sie nicht auf die Website zugreifen oder Dienste nutzen. Wenn diese Nutzungsbedingungen als Angebot betrachtet werden, ist die Annahme ausdrücklich auf diese Nutzungsbedingungen beschränkt.

Alle neuen Funktionen oder Tools, die dem aktuellen Shop hinzugefügt werden, unterliegen ebenfalls den Nutzungsbedingungen. Sie können die aktuellste Version der Nutzungsbedingungen jederzeit auf dieser Seite einsehen. Wir behalten uns das Recht vor, Teile dieser Nutzungsbedingungen zu aktualisieren, zu ändern oder zu ersetzen, indem wir Aktualisierungen und/oder Änderungen auf unserer Website veröffentlichen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Seite regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. Ihre fortgesetzte Nutzung oder Ihr Zugriff auf die Website nach der Veröffentlichung von Änderungen stellt die Annahme dieser Änderungen dar.

ABSCHNITT 1 – ONLINE-SHOP-BEDINGUNGEN

Indem Sie diesen Nutzungsbedingungen zustimmen, versichern Sie, dass Sie in Ihrem Wohnsitzland mindestens volljährig sind oder dass Sie in Ihrem Wohnsitzland volljährig sind und uns Ihre Zustimmung gegeben haben, Ihre Minderjährigen, diese Seite zu nutzen.
Sie dürfen unsere Produkte nicht für illegale oder nicht autorisierte Zwecke verwenden, noch dürfen Sie bei der Nutzung des Dienstes gegen Gesetze in Ihrer Gerichtsbarkeit verstoßen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechtsgesetze).
Sie dürfen keine Würmer oder Viren oder Codes zerstörerischer Natur übertragen.
Ein Verstoß oder Verstoß gegen eine der Bedingungen führt zu einer sofortigen Beendigung Ihrer Dienste.

ABSCHNITT 2 – ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Wir behalten uns das Recht vor, den Service jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu verweigern.
Sie verstehen, dass Ihre Inhalte (ohne Kreditkarteninformationen) unverschlüsselt übertragen werden können und (a) Übertragungen über verschiedene Netzwerke beinhalten; und (b) Änderungen zur Konformität und Anpassung an die technischen Anforderungen für die Verbindung von Netzwerken oder Geräten. Kreditkarteninformationen werden während der Übertragung über Netzwerke immer verschlüsselt.
Sie stimmen zu, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von uns keinen Teil des Dienstes, die Nutzung des Dienstes oder den Zugriff auf den Dienst oder einen Kontakt auf der Website, über die der Dienst bereitgestellt wird, zu reproduzieren, zu vervielfältigen, zu kopieren, zu verkaufen, weiterzuverkaufen oder zu verwerten .
Die in dieser Vereinbarung verwendeten Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit und werden diese Bedingungen nicht einschränken oder anderweitig beeinflussen.

Oddíl 3 - Přesnost, úplnost a aktuálnost informací

Nejsme zodpovědní, zda informace uvedené na této internetové stránce nejsou správné, úplné nebo až -Date -date. Materiál na této webové stránce slouží pouze obecné informace a neměly by být používány nebo používány jako jediný základ pro rozhodnutí bez konzultačního primárního, přesnějšího, přesnějšího nebo více aktuálních zdrojů informací. Jakákoliv důvěra v materiálu na této webové stránce probíhá na vlastním riziku.
Tato webová stránka mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a nejsou k dispozici pouze pro vaše informace. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit obsah této webové stránky, ale nejsou povinny aktualizovat informace na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že vaše odpovědnost je sledovat změny našich webových stránek.

Oddíl 4 - Změny služby a ceny

Ceny našich výrobků lze změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo zastavit službu (nebo části nebo obsah).
Nejsme vám odpovědní vám ani třetí strany pro změny, změny cen, pozastavení nebo přerušení služby.

Oddíl 5 - Produkty nebo služby (pokud existují)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny podle našeho návratového pokynu.
Snažili jsme se představit barvy a obrázky našich výrobků, které se objeví v obchodě co nejpřesněji. Nemůžeme zaručit, že barevný zobrazení počítače monitoru je správný.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsou povinni omezit prodej našich výrobků nebo služeb lidem, geografickými regiony nebo jurisdikci. Můžeme toto právo vykonávat od případu do případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny ceny produktu nebo ceny produktu mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění na základě našeho vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoliv nastavit každý produkt. Každá nabídka pro produkty nebo služby na této webové stránce je neplatná, kde je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita výrobků, služeb, informací nebo jiného materiálu, které jste si zakoupili nebo přijímali, odpovídá vašim očekáváním, nebo že chyby ve službě jsou opraveny.

ODDÍL 6- Přesnost informací fakturace a účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoli příkaz, který se vzdáte. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit osobu na domácnost nebo objednávku zakoupenou na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat příkazy, které jsou opuštěny nebo na stejném zákaznickém účtu, stejnou kreditní kartu a / nebo objednávky se stejnou fakturou a / nebo dodací adresou. V případě, že změníme nebo zrušíme objednávku, můžeme vás pokusit informovat vás kontaktováním e-mailové adresy a / nebo fakturační adresy / telefonní číslo uvedené v době objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat příkazy, které se zdají být opuštěny na našem vlastním uvážení prodejců, prodejců nebo distributorů.

Souhlasí s poskytováním aktuálního, úplného a přesného nákupu a informace o účtu pro všechny nákupy v našem podnikání. Souhlasíte s aktualizacím vašeho účtu a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla kreditních karet, jakož i spuštění dat, okamžitě dokončit své transakce a v případě potřeby je kontaktovat.

Další informace naleznete v našich zprávách o návratu.

ODDÍL 7 - Volitelné nástroje

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nemáme monitorovat ani kontrolu ani vliv.
Uznávají a souhlasí s tím, že udělíme přístup k těmto nástrojům "jako" a "dostupné" bez záruk, záruky nebo podmínky jakéhokoli druhu a bez schválení. Předpokládáme žádnou odpovědnost vyplývající z nebo v souvislosti s používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webových stránek je vytvořeno výhradně na vlastním riziku a podle svého vlastního uvážení a měli byste zajistit, že jste obeznámeni s podmínkami a souhlasíte s tím, které nástroje jsou poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran.
V budoucnu můžeme také nabídnout nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně zveřejnění nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby jsou také podléhají těmto podmínkám používání.

ODDÍL 8 - Odkazy na poskytovatele třetích stran

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály ze třetích osob.
Odkazy z dodavatelů třetích stran na této webové stránce můžete předat webové stránky třetích stran, které nejsou připojeny k nám. Nejsme zodpovědní za zkoušku nebo posouzení obsahu nebo přesnosti a nepředpokládáme žádnou odpovědnost nebo odpovědnost za materiály nebo internetové stránky poskytovatelů třetích stran nebo pro jiné materiály, produkty třetích stran nebo služeb.
Nejsme odpovědni za škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s třetími stranami v souvislosti s webovými stránkami. Přečtěte si prosím pečlivě pokyny a postupy poskytovatele třetích stran a ujistěte se, že jim porozuměli dříve, než se účastní transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo otázky týkající se produktů třetích stran by měly být řešeny poskytovateli třetích stran.

ODDÍL 9 - Komentáře uživatelů, zpětná vazba a další příspěvky

Pokud posíláte konkrétní podání na naši žádost (např. Záznamy soutěže) nebo bez naší žádosti tvůrčí nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (společně "komentáře"), Souhlasíte s tím, že můžeme upravovat komentáře, které nám kdykoliv předáme bez omezení, kopírování, publikování, distribuce, přeložit, a jinak jej používat v každém médiu. Jsme a zůstáváme pro léčbu (1) připomínky důvěrně; (2) odměnit náhradu za připomínky; nebo (3) odpovědět na komentáře.
Nemůžeme, ale nejsou povinni sledovat, editovat, upravovat nebo odstranit obsah, který řešíme jako protiprávní, urážlivé, ohrožující, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak protiway, pornografický, obscénní nebo jinak intelektuální vlastnost a nebo tyto podmínky používání Curring Service.
Souhlasí s tím, že jejich připomínky neporušují žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, značky, ochrany údajů, osobnosti nebo jiných osobních nebo vlastnických práv. Souhlasí také s tím, že jejich komentáře neobsahují žádné pomlouvačné nebo jinak nezákonné, různé nebo obscénní materiálové nebo počítačové viry nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo související web. Nesmíte používat nesprávnou e-mailovou adresu, ne, když utratíte sami sebe, nebo omylem nás nebo třetích stran ohledně původu komentářů. Jsou výhradně zodpovědní za všechny připomínky a jejich přesnost. Nepředpokládáme žádnou odpovědnost a žádnou odpovědnost za žádné komentáře, které jste zveřejnili nebo třetí strany

Oddíl 10 - Osobní údaje

Váš přenos osobních údajů o obchodě podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů.

Oddíl 11 - Chyby, nepřesnosti a opomenutí

Občas může poskytovat informace na našich webových stránkách nebo ve službě, které obsahují typy typů, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou vztahovat k popisy produktů, cen, propagačními akcemi, nabídkami, náklady na dodávku produktů, podmínky a dostupnost. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou informace ve službě nebo na související webové stránce nepřesné bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky)).
Nepředpokládáme žádnou povinnost aktualizovat nebo specifikovat informace v servisním nebo souvisejícím webu, včetně, včetně, ale bez omezení na cenové informace, pokud to nevyžaduje zákon. Žádné zadané aktualizace nebo datum aktualizace použité ve službě nebo na související webové stránce by nemělo naznačovat, že všechny informace byly ve službě nebo na související webové stránce změněny nebo aktualizovány.

Oddíl 12 - Zakázané použití

Kromě jiných zákazů definovaných v podmínkách používání je zakázáno používat web nebo obsah: a) pro nezákonné účely; b) za účelem vyšetřování ostatních, provádění nezákonných opatření nebo účasti; c) porušovat mezinárodní nebo francouzské předpisy, pravidla, zákony nebo místní předpisy; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) Kvůli pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, etnicitě, plemeni, věku, národnímu původu nebo postižení zneužívání, zneužívání, urážky, porušování, pohodnocení, pohodnocení, snižování, zastrašování nebo diskriminování; f) přenášet nepravdivé nebo zavádějící informace; g) pro nahrávání nebo přenos virů nebo jiných typů maligního kódu, které lze použít jakýmkoli způsobem nebo k narušení funkčnosti nebo provozu servisní nebo přidružené webové stránky, jiných webů nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; i) spam, phishing, lékárna, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) narušit nebo obejít bezpečnostní funkce služby nebo související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo přidružené webové stránky, pokud poruší jedno z zakázaných použití.

Oddíl 13 - Vyloučení záruky; Omezení odpovědnosti

Zaručujeme, reprezentují nebo zajistíme, že vaše používání našich služeb je nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bez chyb.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze dosáhnout použitím služby, jsou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že službu můžete od času odstranit po dobu neurčitou nebo zrušit službu kdykoliv bez předchozího upozornění.

Snímají shodě, že jejich použití nebo nemožnost používání služby probíhá na jejich výhradním riziku. Služba a všechny produkty a služby poskytované vám poskytovanou službou budou poskytnuty (pokud nejsou výslovně poskytnuty USA) "jako" jako "" "" jako jsou dostupné "pro vaše použití, bez jakéhokoliv jistoty, záruky nebo podmínky jakéhokoli druhu, ani výslovně tichý , včetně všech tichých záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, komerčně dostupná kvalita, způsobilost pro specifický účel, trvanlivost, název a neporušování.
V žádném případě, našimi řediteli, zaměstnanci, zaměstnanci, pobočky, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé služeb pro zranění, ztráty, nároky nebo přímé, nepřímé, náhodné, trestné, speciální nebo následné škody jakéhokoliv druhu , včetně, ale bez omezení na ztracený zisk, ztráta příjmů, ztracených úspor, ztráta dat, náhradních nákladů nebo podobných škod, bez ohledu na to, zda jsou založeny na smluvní smlouvě, neoprávněné akci (včetně nedbalosti), závad nezávislý závazek nebo jinak na základě jejich Odpovědnost, použití jedné ze služeb nebo produktů zakoupených prostřednictvím služby nebo pro další nároky související s jejich používáním služby nebo výrobku, včetně, ale bez omezení chyb nebo výdajů v obsahu nebo veškerých ztrátách nebo náhradu škody Použitím služby nebo obsahu (nebo produktů) zveřejněných nebo jinak dostupných prostřednictvím služby nebo jinak být provedeno, i když bylo zdůrazněno. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo druhotné škody, naše odpovědnost v těchto státech nebo jurisdikcích je omezena na maximální přípustný rozsah.

§ 14 - poškození

Souhlasí s námi a naší mateřskou společností, dceřinými společnostmi, pobočkami, partnery, vedoucími vedoucími pracovníky, řediteli, zástupci, dodavateli, poskytovateli služeb, poskytovateli služeb, subdodavatelům, subdodavateli, dodavateli, stážisty a zaměstnanci všech nároků nebo požadavků, včetně přiměřených nároků, příliš vedení, bránící a neškodné udržovat právní poplatky, které jsou vzneseny třetími stranami kvůli jejich porušení těchto podmínek použití nebo dokumentů, které obsahují odkazem nebo jejich porušení zákonů nebo zákonů třetích stran.

§ 15 - Klauzule

V případě, že ustanovení těchto Podmínek použití je považováno za protiprávní, neplatné, neplatné nebo nevynutitelné, toto ustanovení je však v největší možné hodnotě, která je povolena podle platných právních předpisů, a nepodporovatelná část musí být považována za samostatnou Služba oddělená těmito podmínkami používání takové určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - Ukončení

Povinnosti a závazky stran, které vznikají před datem ukončení, platí pro všechny účely i po ukončení této dohody.
Tyto podmínky použití platí tak dlouho, dokud nebudou ukončeny vámi nebo nás. Tyto Podmínky používání můžete kdykoliv zrušit kdykoliv tím, že nám můžete zrušit, že již nechcete používat naše služby, nebo pokud nastavíte používání našich webových stránek.
Pokud na našem vlastním uvážení nesplňujete podmínku nebo stanovení těchto Podmínek použití nebo se domníváme, že jste tak neučinili, můžeme tuto dohodu ukončit kdykoliv a zůstanete odpovědnost za všechny řádné částky a včetně data ukončení; a / nebo může odpovídajícím způsobem odmítnout přístup k našim Službám (nebo jeho části).

§ 17 - Celá dohoda

Selhání o výkonu nebo prosazování těchto podmínek použití nepředstavuje prominutí tohoto práva nebo tohoto ustanovení.
Tyto podmínky použití a všechny pokyny nebo provozní pravidla, které publikujeme na těchto webových stránkách nebo ve vztahu ke službě, reprezentují celou dohodu a dohodu mezi vámi a USA a regulovat využívání služby a nahradit všechny předchozí nebo simultánní dohody, zprávy a návrhy, ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a USA (včetně, ale bez omezení na předchozí verze podmínek použití).
Jakékoli nejednoznačnosti v interpretaci těchto Podmínek použití nemusí být interpretovány proti Ústavní straně.

§ 18 - Použitelné právo

Tyto podmínky použití a všechny oddělené dohody, s nimiž nabízíme služby, podléhají zákonům Francie a jsou vykládány v souladu s nimi.

§ 19 - Změny podmínek použití

Nejnovější verzi podmínek použití můžete zobrazit kdykoliv na této stránce.
Vyhrazujeme si právo na aktualizaci, změnu nebo nahrazení částí těchto Podmínek používání zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky pro změny. Vaše pokračování nebo přístup k našim webu nebo službě po zveřejnění změn těchto Podmínek použití představuje přijetí těchto změn.

Oddíl 20 - Kontaktní údaje

Prosím, pošlete dotazy o podmínkách použití pro nás na adrese service@sgeshome.com. Zákazníci se počítají pouze jednou přepravní náklady (včetně výnosů); Žádná náhrada, která bude účtována spotřebiteli, aby se výrobek vrátil.